استخدام مهندس پایه 2 و 3 برق


شرح موقعیت شغلی

مهندس پایه 2 یا 3 برق با صلاحین تظارت و طراحی جهت حقوقی کردن پروانه


برای اطلاعات بیشتر به این لینک مراجعه کنید.

دریافت فرصت‌های شغلی مشابه

برای دریافت فرصت‌های شغلی مشابه، ایمیل یا موبایل خود را وارد کنید.

در وبلاگ بخوانید