جست و جو فرصت‌های نشان‌شده

کارمند اداری خانم


شرح موقعیت شغلی

خانم،کارشناسی شرکت بازرگانی،تسلط به امور اداری حقوق توافقی+بیمه+مزایا زعفرانیه    22664592


برای اطلاعات بیشتر به این لینک مراجعه کنید.

دریافت فرصت‌های شغلی مشابه

برای دریافت فرصت‌های شغلی مشابه، ایمیل خود را وارد کنید.