نیروی شبانه روزی خانم


شرح موقعیت شغلی

نیروی شبانه روزی خانم - جهت مراقبت‌ از‌ سالمند‌ و کودک (حقوق فوق العاده عالی ) شماره تماس : 09046195023






برای اطلاعات بیشتر به این لینک مراجعه کنید.

دریافت فرصت‌های شغلی مشابه

برای دریافت فرصت‌های شغلی مشابه، ایمیل یا موبایل خود را وارد کنید.

در وبلاگ بخوانید