جست و جو فرصت‌های نشان‌شده

استخدام حسابدار خانم


شرح موقعیت شغلی

یک شرکت پیمانکاری به یکنفر حسابدار خانم آشنابه اموراداری باحداقل 5سال سابقه کارنیازمنداست info@novintruss.com فکس:   88064349 داخلی301  88044445برای اطلاعات بیشتر به این لینک مراجعه کنید.

دریافت فرصت‌های شغلی مشابه

برای دریافت فرصت‌های شغلی مشابه، ایمیل خود را وارد کنید.