تعدادی صندوقدار خانم و پیک موتوری نیازمندیم


شرح موقعیت شغلی

به تعدادی صندوقدار خانم بصورت پاره وقت تک شیفت صبح و شب نیازمندیم به تعدادی پیک موتوری شیفت صبح و شب بصورت پاره وقت و تمام وقت نیازمندیم

برای اطلاعات بیشتر به این لینک مراجعه کنید.

دریافت فرصت‌های شغلی مشابه

برای دریافت فرصت‌های شغلی مشابه، ایمیل خود را وارد کنید.

در وبلاگ بخوانید