استخدام یک نفر مدیر تدارکات و پشتیبانی در شرکت پیمانکاری


شرح موقعیت شغلی

به یک نفر مدیر تدارکات و پشتیبانی جهت کار در یک شرکت پیمانکاری نیازمندیم kadoos.job1400@yahoo.com


برای اطلاعات بیشتر به این لینک مراجعه کنید.

دریافت فرصت‌های شغلی مشابه

برای دریافت فرصت‌های شغلی مشابه، ایمیل یا موبایل خود را وارد کنید.

در وبلاگ بخوانید