جست و جو فرصت‌های نشان‌شده

استخدام تکنسین


شرح موقعیت شغلی

یک شرکت تجهیزات پزشکی به 2 نفر نیروی فتی آقا جهت ماموریت در شهرستانها نیازمند استت 2 حسابدار خانم با مدرک فوق دیپلم 55141324 6


برای اطلاعات بیشتر به این لینک مراجعه کنید.

دریافت فرصت‌های شغلی مشابه

برای دریافت فرصت‌های شغلی مشابه، ایمیل خود را وارد کنید.