جست و جو فرصت‌های نشان‌شده

مهندس شیمی یا مکانیک


شرح موقعیت شغلی

شرکت دانش بنیان تراوش جم طراحی پکیج های نفتی نیازمند مهندس شیمی یا مکانیک دانشگاه معتبر با آزمون ورودی ترمو سیالات انتقال در دفتر  مهندسی میباشد.شرکت جهت اخذ امریه سربازی همکاری مینماید job@taravoshjam.comبرای اطلاعات بیشتر به این لینک مراجعه کنید.

دریافت فرصت‌های شغلی مشابه

برای دریافت فرصت‌های شغلی مشابه، ایمیل خود را وارد کنید.