جست و جو فرصت‌های نشان‌شده

منشی آشنا به کامپیوتر


شرح موقعیت شغلی

استخدام منشی با روابط عمومی بالا ( جهت شرکت معتبر ) 22062016


برای اطلاعات بیشتر به این لینک مراجعه کنید.

دریافت فرصت‌های شغلی مشابه

برای دریافت فرصت‌های شغلی مشابه، ایمیل خود را وارد کنید.