جست و جو فرصت‌های نشان‌شده

مدیر دفتر خانم


شرح موقعیت شغلی

خانم مدیردفتر،مدیرداخلی شرکت نیازمندیم آشنا با بایگانی و کامپیوتر ارسال رزومه : 09121340382برای اطلاعات بیشتر به این لینک مراجعه کنید.

دریافت فرصت‌های شغلی مشابه

برای دریافت فرصت‌های شغلی مشابه، ایمیل خود را وارد کنید.