جست و جو فرصت‌های نشان‌شده

مدرس زبان آموزشگاه زبان استاد


شرح موقعیت شغلی

آموزشگاههای زبان استاد و استادان جهت تکمیل کادرآموزشی خود از اساتید خانم و آقا باسابقه تدریس حداقل2سال ودارای مدرک دانشگاهی مرتبط (یامدرک سطوح پیشرفته آموزشگاهی) دعوت به همکاری می نماید (داخلی1) 33332600برای اطلاعات بیشتر به این لینک مراجعه کنید.

دریافت فرصت‌های شغلی مشابه

برای دریافت فرصت‌های شغلی مشابه، ایمیل خود را وارد کنید.