جست‌وجو فرصت‌های نشان‌شده

نمونه گیر آزمایشگاه


شرح موقعیت شغلی

به تعدادی خانم و آقا با تجربه ا جهت شتغال در آزمایشگاه خصوصی (نمونه گیری سیار) نیازمندیم 09301051009برای اطلاعات بیشتر به این لینک مراجعه کنید.

دریافت فرصت‌های شغلی مشابه

برای دریافت فرصت‌های شغلی مشابه، ایمیل خود را وارد کنید.