جست و جو فرصت‌های نشان‌شده

حسابدار خانم


شرح موقعیت شغلی

یکنفر حسابدار خانم مسلط به نرم افزار هلو و اکسل جهت کار در کارگاه صنعتی واقع در شهر قدس 88303135 46897225برای اطلاعات بیشتر به این لینک مراجعه کنید.

دریافت فرصت‌های شغلی مشابه

برای دریافت فرصت‌های شغلی مشابه، ایمیل خود را وارد کنید.