جست و جو فرصت‌های نشان‌شده

خانم جهت امور دفتری


شرح موقعیت شغلی

به یک خانم جهت امور دفتری و مسلط به کامپیوتر نیازمندیم 09911940587 33902359


برای اطلاعات بیشتر به این لینک مراجعه کنید.

دریافت فرصت‌های شغلی مشابه

برای دریافت فرصت‌های شغلی مشابه، ایمیل خود را وارد کنید.