جست و جو فرصت‌های نشان‌شده

استخدام تعدادی حسابدار ارشد در یک شرکت ...


شرح موقعیت شغلی

یک شرکت معتبر در زمینه راه و ساختمان در نظر دارد جهت تکمیل کادر مالی خود در پروژه های مشهد و بجنورد، تعدادی حسابدار ارشد آشنا به سیستم حسابداری راهکاران و قوانین مالی و مالیاتی استخدام نماید. لذا واجدین شرایط رزومه خود را صرفاً به آدرس ایمیل زیر ارسال نمایند: h.arsham.1987@gmail.com درج میزان حقوق ناخالص درخواستی در رزومه الزامی می باشد. داشتن دانش حسابداری و آشنایی به سیستم راهکاران به سابقه کار ارجحیت دارد.برای اطلاعات بیشتر به این لینک مراجعه کنید.

دریافت فرصت‌های شغلی مشابه

برای دریافت فرصت‌های شغلی مشابه، ایمیل خود را وارد کنید.