جست و جو فرصت‌های نشان‌شده

استخدامبازاریاب


شرح موقعیت شغلی

3 نفر آقا فعال بدون سابقه و سرمایه 10 م تضمینی از ماه اول(دوستی) 09129213242 ـ 44257838
برای اطلاعات بیشتر به این لینک مراجعه کنید.

دریافت فرصت‌های شغلی مشابه

برای دریافت فرصت‌های شغلی مشابه، ایمیل خود را وارد کنید.