پرستار سالمند خانم شبانه روزی


شرح موقعیت شغلی

به خانمی جهت مراقبت از سالمند خانم ۸۰ ساله بدون حرکت با خواهرشان زندگی میکنن به همراه کمی امور منزل و آشپزی روزمره در محیطی امن با حقوق بالا فوری نیازمندیم. جهت اطلاعات بیشتر تماس بگیرید لطفا پرستار با بچه تماس نگیرند

برای اطلاعات بیشتر به این لینک مراجعه کنید.

دریافت فرصت‌های شغلی مشابه

برای دریافت فرصت‌های شغلی مشابه، ایمیل خود را وارد کنید.

در وبلاگ بخوانید