موم کار ، سنگ سوارکن و بساب کار


شرح موقعیت شغلی

موم کار ، سنگ سوارکن و بساب کار نیازمندیم (تماس تا یک هفته) 55621861 و 55813220


برای اطلاعات بیشتر به این لینک مراجعه کنید.

دریافت فرصت‌های شغلی مشابه

برای دریافت فرصت‌های شغلی مشابه، ایمیل یا موبایل خود را وارد کنید.

در وبلاگ بخوانید