بهیار ، ماما، پرستار، فوریت های پزشکی


شرح موقعیت شغلی

نیازمند همکار بهیار ، ماما یا پرستار جهت مرکز mmt واقع در نازی اباد ساعت کاری ۴ تا ۸ عصر

برای اطلاعات بیشتر به این لینک مراجعه کنید.

دریافت فرصت‌های شغلی مشابه

برای دریافت فرصت‌های شغلی مشابه، ایمیل یا موبایل خود را وارد کنید.

در وبلاگ بخوانید