مونتاژکار ماهر و نیمه ماهر


شرح موقعیت شغلی

مونتاژکار ماهر و نیمه ماهر با بیمه 09193010434


برای اطلاعات بیشتر به این لینک مراجعه کنید.

دریافت فرصت‌های شغلی مشابه

برای دریافت فرصت‌های شغلی مشابه، ایمیل یا موبایل خود را وارد کنید.

در وبلاگ بخوانید