مونتاژکار یا تکنسین الکترونیک


شرح موقعیت شغلی

مونتاژکار قطعات الکترونیک آقا/خانم جوان فعال و باهوش و بی حاشیه - منظم و دقیق و مسئولیت پذیر - دارای روحیه کار تیمی. مسلط به مونتاژ قطعات DIP و SMD. آشنایی به قطعات الکترونیک... دانشجو الکترونیک (با تجربه) پذیرفته میشود. ‐---------------------------------------------------------------------- محدوده کار خیابان پیروزی.

برای اطلاعات بیشتر به این لینک مراجعه کنید.

دریافت فرصت‌های شغلی مشابه

برای دریافت فرصت‌های شغلی مشابه، ایمیل خود را وارد کنید.

در وبلاگ بخوانید