جست و جو فرصت‌های نشان‌شده

منشی خـانم مسلط به اموراداری


شرح موقعیت شغلی

منشی خـانم مسلط به اموراداری وoffice (شهرک غرب)   ارسال رزومه: hiring@nextoffice.ir


برای اطلاعات بیشتر به این لینک مراجعه کنید.

دریافت فرصت‌های شغلی مشابه

برای دریافت فرصت‌های شغلی مشابه، ایمیل خود را وارد کنید.