جست و جو فرصت‌های نشان‌شده

تکنسین جهت نصب دستگاه الکترونیکی


شرح موقعیت شغلی

شرکت معتبر کامپیوتری به تعدادی تکنسین جهت نصب دستگاه الکترونیکی نیازمندیم 44209205برای اطلاعات بیشتر به این لینک مراجعه کنید.

دریافت فرصت‌های شغلی مشابه

برای دریافت فرصت‌های شغلی مشابه، ایمیل خود را وارد کنید.