میکانیک ماهر


شرح موقعیت شغلی

به تعدادی میکانیک ماهر با درامدی بالا بصورت درصدی نیازمند هستیم (جهت کار در امداد خودرو )

برای اطلاعات بیشتر به این لینک مراجعه کنید.

دریافت فرصت‌های شغلی مشابه

برای دریافت فرصت‌های شغلی مشابه، ایمیل خود را وارد کنید.

در وبلاگ بخوانید