جست و جو فرصت‌های نشان‌شده

استخدام تعدادی حسابدار ارشد در یک شرکت ...


شرح موقعیت شغلی

یک شرکت معتبر در زمینه راه و ساختمان در نظر دارد جهت تکمیل کادر مالی خود در پروژه های مشهد و بجنورد، تعدادی حسابدار ارشد آشنا به سیستم حسابداری راهکاران و قوانین مالی و مالیاتی استخدام نماید. لذا واجدین شرایط رزومه خود را صرفاً به آدرس ایمیل زیر ارسال نمایند: h.arsham.1987@gmail.com درج میزان حقوق ناخالص درخواستی در رزومه الزامی می باشد. داشتن دانش حسابداری و آشنایی به سیستم راهکاران به سابقه کار ارجحیت دارد.
برای اطلاعات بیشتر به این لینک مراجعه کنید.

دریافت فرصت‌های شغلی مشابه

برای دریافت فرصت‌های شغلی مشابه، ایمیل خود را وارد کنید.