جست و جو فرصت‌های نشان‌شده

حسابدار با 4 سال سابقه کار


شرح موقعیت شغلی

حسابدار با 4 سال سابقه کار آشنا به نرم افزار سپیدار تجربه کار با سیستم حقوق و دستمزد و خزانه آشنا به excel ایمیل job.phedco@gmail.comبرای اطلاعات بیشتر به این لینک مراجعه کنید.

دریافت فرصت‌های شغلی مشابه

برای دریافت فرصت‌های شغلی مشابه، ایمیل خود را وارد کنید.