جست‌وجو فرصت‌های نشان‌شده

منشی خانم،باروابط عمومی بالا


شرح موقعیت شغلی

منشی خانم،باروابط عمومی بالا جهت پاسخگویی تلفن محدوده شهرری نیازمندیم 932 0 263 0912


برای اطلاعات بیشتر به این لینک مراجعه کنید.

دریافت فرصت‌های شغلی مشابه

برای دریافت فرصت‌های شغلی مشابه، ایمیل خود را وارد کنید.