حسابدار پاره وقت


شرح موقعیت شغلی

نرم افزار سازمان تامین اجتماعی و لیست بیمه ، گزارشات فصلی و اظهار نامه مالیات و ارزش افزوده ، تحریر دفاتر قانونی ، حقوق و دستمزد ، صدور اسناد حسابداری و ...


برای اطلاعات بیشتر به این لینک مراجعه کنید.

دریافت فرصت‌های شغلی مشابه

برای دریافت فرصت‌های شغلی مشابه، ایمیل یا موبایل خود را وارد کنید.

در وبلاگ بخوانید