راننده پایه یک


شرح موقعیت شغلی

راننده حتما ساکن دماوند گیلاوند رودهن آبسرد و محدوده باشه جهت کار روی بادسان حقوق ثابت ۵۵۰۰۰۰۰ اضافه حقوق انعام

برای اطلاعات بیشتر به این لینک مراجعه کنید.

دریافت فرصت‌های شغلی مشابه

برای دریافت فرصت‌های شغلی مشابه، ایمیل خود را وارد کنید.

در وبلاگ بخوانید