رنگکار رنگ کار نیمه ماهر چوب جهت کارگاه نجاری


شرح موقعیت شغلی

به رنگکار نیمه ماهر جهت رنگ لوازم تولید شده در کارگاه نجاری نیازمندیم آشنا به پیسوله و غلتک و قلم حقوق نقد و به موقع ساعت کار ۹ تا ۱۸ بیمه ندارد کارگاه واقع در سعیدآباد باغستان جاده شهریار

برای اطلاعات بیشتر به این لینک مراجعه کنید.

دریافت فرصت‌های شغلی مشابه

برای دریافت فرصت‌های شغلی مشابه، ایمیل یا موبایل خود را وارد کنید.

در وبلاگ بخوانید