جست و جو فرصت‌های نشان‌شده

منشی خانم


شرح موقعیت شغلی

منشی خانم متاهل ; جهت امور دفتری و پاسخگویی به تلفن با حقوق مکفی و بیمه h.Zamani339@gmail.comبرای اطلاعات بیشتر به این لینک مراجعه کنید.

دریافت فرصت‌های شغلی مشابه

برای دریافت فرصت‌های شغلی مشابه، ایمیل خود را وارد کنید.