جست و جو فرصت‌های نشان‌شده

منشی جوابگوی تلفن


شرح موقعیت شغلی

منشی خانم جهت جوابگویی تلفن(محدوده مطهری) ساعت کاری11الی19حقوق800 / 1 02188507186


برای اطلاعات بیشتر به این لینک مراجعه کنید.

دریافت فرصت‌های شغلی مشابه

برای دریافت فرصت‌های شغلی مشابه، ایمیل خود را وارد کنید.