جست و جو فرصت‌های نشان‌شده

مهندس مکانیک جهت کارگاه قالبسازی


شرح موقعیت شغلی

مهندس مکانیک جهت کارگاه قالبسازی درکلاک ارسال رزومه به : Gupp.co@gmail.com


برای اطلاعات بیشتر به این لینک مراجعه کنید.

دریافت فرصت‌های شغلی مشابه

برای دریافت فرصت‌های شغلی مشابه، ایمیل خود را وارد کنید.