جذب نیروبرای فروشگاه دایان


شرح موقعیت شغلی

به 3نفرنیرو برای چیدمان بامدرک دیپلم به بالاوحداکثرسن30سال باتایم کاری دوشیفت وروابط عمومی بالا وحقوق ومزایای عالی. نیازمندیم 0902XXX5605 شماره تماس: ۰۹۰۲XXX۵۶۰۸ (نمایش کامل)
برای اطلاعات بیشتر به این لینک مراجعه کنید.

دریافت فرصت‌های شغلی مشابه

برای دریافت فرصت‌های شغلی مشابه، ایمیل یا موبایل خود را وارد کنید.

در وبلاگ بخوانید