مربی مهد کودک و نیر‌وی خدمات مهدکودک


شرح موقعیت شغلی

مهدکودکی واقع در شهرک شهید شجاعی(قصر فیروزه یک) برای تکمیل کادر خود به تعدادی مربی و نیروی خدمات نیاز دارد. شماره مهد کودک شماره تماس

برای اطلاعات بیشتر به این لینک مراجعه کنید.

دریافت فرصت‌های شغلی مشابه

برای دریافت فرصت‌های شغلی مشابه، ایمیل یا موبایل خود را وارد کنید.

در وبلاگ بخوانید