مکانیک ماهر در خودرو های خارجی ترجیحا مشتری دار


شرح موقعیت شغلی

مکانیک ماهر و حرفه ای در خودرو های خارجی با حقوق درصدی ترجیحا مشتری داشته باشه

برای اطلاعات بیشتر به این لینک مراجعه کنید.

دریافت فرصت‌های شغلی مشابه

برای دریافت فرصت‌های شغلی مشابه، ایمیل خود را وارد کنید.

در وبلاگ بخوانید