کارگر‌ساده


شرح موقعیت شغلی

به‌تعدادی‌کارگر‌آقا‌جهت‌کاردرکارگاه‌تولیدی‌طبق‌شرایط ذیل‌نیازمندیم ۱-ساکن‌مشیریه‌-شهرک‌کاروان‌-مسعودیه‌-خاورشهر افسریه ۲-حداقل‌سن۲۰سال‌حداکثر‌سن۳۰سال ۳-تحصیلات‌متوسطه‌به‌بالا ۴-مجر‌دیا‌متاهل ۵-عدم‌اعتیاد‌به‌سیگار حقوق‌و‌مزایا‌طبق‌قانون‌کارمی‌باشد‌و‌حدود۴٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان‌باسرویس‌رفت‌وبرگشت‌ لطفا‌در‌صورت‌داشتن‌تمامی‌شرایط‌تماس‌بگیرید

برای اطلاعات بیشتر به این لینک مراجعه کنید.

دریافت فرصت‌های شغلی مشابه

برای دریافت فرصت‌های شغلی مشابه، ایمیل خود را وارد کنید.

در وبلاگ بخوانید