جست و جو فرصت‌های نشان‌شده

شرکت فعال در حوزه تامین و تجهیزات ...


شرح موقعیت شغلی

شرکت فعال در حوزه تامین و تجهیزات صنعتی دعوت به همکاری خانمی آشنا به امور دفتری پیگیری امور و نامه های معرفی به  شرکت،روحیه فعال و روابط عمومی بالا






برای اطلاعات بیشتر به این لینک مراجعه کنید.

دریافت فرصت‌های شغلی مشابه

برای دریافت فرصت‌های شغلی مشابه، ایمیل خود را وارد کنید.