پنجشنبه و جمعه الزامی در هفته یکروز تعطیل . فروشنده


شرح موقعیت شغلی

یک فروشنده خانم برای بلورجات آشپزخانه یک فروشنده اقا برای حوله وپتو فروشی بازار صالح آباد غربی

برای اطلاعات بیشتر به این لینک مراجعه کنید.

دریافت فرصت‌های شغلی مشابه

برای دریافت فرصت‌های شغلی مشابه، ایمیل خود را وارد کنید.

در وبلاگ بخوانید