جست و جو فرصت‌های نشان‌شده

مدیر کنترل کیفیت(آقا)


شرح موقعیت شغلی

یک واحد صنعتی مدیر کنترل کیفیت(آقا) سن حداکثر 35سال تحصیلات حداقل کارشناسی (ترجیحا متالوژی) ارسال رزومه resume@gicobrass.com


برای اطلاعات بیشتر به این لینک مراجعه کنید.

دریافت فرصت‌های شغلی مشابه

برای دریافت فرصت‌های شغلی مشابه، ایمیل خود را وارد کنید.