کمک انبار سایت بهروز


شرح موقعیت شغلی

سایت بهروز نیاز به نیروی کمک انبار دارد مزایا: بیمه تکمیلی.تامین اجتماعی .حقوق واضافه کار.همراه باسنوات وعیدی. تعطیل رسمی تعطیله . لطفا اگر ضامن وسفته برای کار میتوانید بیارید مراجعه کنید درغیر اینصورت تماس نگیرید. ساعت کار 7صبح تا 3بعدازظهر . آدرس شرکت بین بابل وقائمشهر روبروی کمربندی آمل جنب شرکت کاسپین توجه کنید نیروی کمک انبار سالم میخوایم لطفا پیام ندهید پاسخگو نیستم ۰۹۱۱XXX۰۷۳۱ (نمایش کامل)
برای اطلاعات بیشتر به این لینک مراجعه کنید.

دریافت فرصت‌های شغلی مشابه

برای دریافت فرصت‌های شغلی مشابه، ایمیل یا موبایل خود را وارد کنید.

در وبلاگ بخوانید