راننده با ماشین محدوده سلسبیل


شرح موقعیت شغلی

سلام ،روزهای یکشنبه ،سشنبه ،پنجشنبه ساعت ۷ و نیم از محدوده بیمارستان لقمان تا بیمارستان لولاگر نیازمند راننده هستم جهت حمل یک خانم سالمند

برای اطلاعات بیشتر به این لینک مراجعه کنید.

دریافت فرصت‌های شغلی مشابه

برای دریافت فرصت‌های شغلی مشابه، ایمیل یا موبایل خود را وارد کنید.

در وبلاگ بخوانید