خانم ادمین اکتیو مسلط به کامپیوتر


شرح موقعیت شغلی

خانم فعال آشنا به کامپیوتر ویزیتوری و پورسانتی نیست حقوق بین ۳ تا ۵ بسته به تسلط و تلاش کاری ۲۴ ساعته پاسخگو هستیم

برای اطلاعات بیشتر به این لینک مراجعه کنید.

دریافت فرصت‌های شغلی مشابه

برای دریافت فرصت‌های شغلی مشابه، ایمیل خود را وارد کنید.

در وبلاگ بخوانید