استخدام خیاط (میاندوز کار زیگزال دوز و وسط کار )


شرح موقعیت شغلی

به تعدادی زیگزال دوز میاندوز کار و وسط کار نیازمندیم بیمه نداریم خطی ۱۶۰تومن وسط کار(۳۸۰۰۰۰۰)پایه حقوق

برای اطلاعات بیشتر به این لینک مراجعه کنید.

دریافت فرصت‌های شغلی مشابه

برای دریافت فرصت‌های شغلی مشابه، ایمیل یا موبایل خود را وارد کنید.

در وبلاگ بخوانید