به یک تخته کار ماهر و شاطر ماهر در کبابی جگرکی


شرح موقعیت شغلی

تخته و آشپز ماهر وشاطر جهت کار در کبابی و جیگرکی نیازمندیم ترجیحا جوان باشه با جای خواب مناسب وتمیز

برای اطلاعات بیشتر به این لینک مراجعه کنید.

دریافت فرصت‌های شغلی مشابه

برای دریافت فرصت‌های شغلی مشابه، ایمیل خود را وارد کنید.

در وبلاگ بخوانید