کارمند تایپیست خانم جهت بیمارستان


شرح موقعیت شغلی

کارمند تایپیست خانم جهت تصویربرداری دارای سابقه سه روز در هفته از ۷ صبح تا ۷شب . بیمه دارد . حقوق وزارت کار. رزومه به شماره ارسال شود .از تماس تلفنی خودداری شود.

برای اطلاعات بیشتر به این لینک مراجعه کنید.

دریافت فرصت‌های شغلی مشابه

برای دریافت فرصت‌های شغلی مشابه، ایمیل یا موبایل خود را وارد کنید.

در وبلاگ بخوانید