ارایشگر اقا ماهر


شرح موقعیت شغلی

به تعدادی ارایشگر ماهر با مشتری یا بی مشتری تمام وقت به صورت درصدی در محدوده خیابان شکوفه نیازمندیم ساعت کاری از ۱۰ صبح تا ۱۰ شب . ۲ تا ۴ نهاری عزیزان ساکن شهرستان لطفا تماس نگیرن

برای اطلاعات بیشتر به این لینک مراجعه کنید.

دریافت فرصت‌های شغلی مشابه

برای دریافت فرصت‌های شغلی مشابه، ایمیل یا موبایل خود را وارد کنید.

در وبلاگ بخوانید