جست و جو فرصت‌های نشان‌شده

مسئول فنی مرکز MMT


شرح موقعیت شغلی

دو نفر مسئول فنی مرکز MMT شیفت عصر 18_14 پیروزی و خاوران 09122257487برای اطلاعات بیشتر به این لینک مراجعه کنید.

دریافت فرصت‌های شغلی مشابه

برای دریافت فرصت‌های شغلی مشابه، ایمیل خود را وارد کنید.