مترجم زبان انگلیسی امور بازرگانی


شرح موقعیت شغلی

مترجم زبان انگلیسی امور بازرگانی واردات ابزارالات امور نامه نگاری


برای اطلاعات بیشتر به این لینک مراجعه کنید.

دریافت فرصت‌های شغلی مشابه

برای دریافت فرصت‌های شغلی مشابه، ایمیل یا موبایل خود را وارد کنید.

در وبلاگ بخوانید