راننده


شرح موقعیت شغلی

به تعدادی رانندپایه وداشتن کارت سلامت برای کاربامیکسرنیازمندم باحقوق و مزایا خوب

برای اطلاعات بیشتر به این لینک مراجعه کنید.

دریافت فرصت‌های شغلی مشابه

برای دریافت فرصت‌های شغلی مشابه، ایمیل یا موبایل خود را وارد کنید.

در وبلاگ بخوانید